Вивчення зарубіжної літератури: репродуктивний метод

20 Жовтня, 201210:02 pm

0


Вивчення зарубіжної літератури: репродуктивний метод

Слід виходити з того, що репродуктивний метод є методом необхідним та обов’язковим. Більш того, даний метод дозволяє нетільки розпочати процес пізнання, а й, надумку Л. Ф. Мірошниченко, логічно завершує цей процес, оскільки є спрямованим на те, аби відновлювати, відтворювати те, що збереглося у пам’яті. Не можна не погодитися і з М. І. Кудряшовим, який вважає, що репродуктивний метод не обов’язково повинен розумітися як догматичний, тому що характер тих знань, які мають засвоювати учні, потребує не механічного запам’ятовування, а свідомого засвоєння. Крім того, міцність знань залежить не тільки від установки на запам’ятовування, а й від інтенсивності мислення учнів.

Визначимо прийоми, через які реалізується репродуктивний метод:

– слово учителя; учитель вдається до даного прийому, коли виникає потреба довести до учнів якусь невеличку інформацію, наприклад, на початку уроку, підбиваючи підсумки виконання учнями домашнього завдання чи написання ними творчої роботи або пояснюючи їм зміст та умови виконання домашнього завдання тощо;

— розповідь учителя — поширене слово, яке він застосовує тоді, коли викладає біографічні відомості про життя та творчість письменника, про факти громадсько-політичного життя, на основі яких був написаний твір, що вивчається, про історико-культурні явища життя, які мають причетність до цього твору, про істори-ко-порівняльні паралелі щодо світової та української літератур, про типологічно подібні моменти в двох літературах, а також тоді, коли учитель переказує епізоди, які не вивчаються текстуально;

– лекція. Поняття „шкільна лекція” дешо відрізняється від поняття „лекція” своєю специфікою, суть якої полягає у тому, що шкільною лекцією вважається усний виклад певної теми41. Ще однією, так би мовити, зовнішньою ознакою лекції є те, що у повній мірі цей прийом доцільно використовувати у старших класах, а у середніх лише частково, як елемент в організації та проведенні уроків;

– завдання за підручником чи посібником.

Зазначені прийоми репродуктивного методу зумовлюють наступні види діяльності учнів:

– уважне та свідоме сприйняття слова, розповіді та лекції учителя;
– складання плану, тез або конспекту лекції учителя чи прочитаних статей підручника;
— складання хронологічних та інших таблиць;
— підготовка усних відповідей за лекцією учителя або за матеріалом підручника;
— написання творів узагальнюючого характеру з використанням наявного матеріалу з даної теми чи проблеми.

Таким чином, репродуктивний метод так само, як і всі інші, реалізується через низку прийомів та видів діяльності учнів, що свідчить про його реальну необхідність для процесу вивчення літератури у школі. Що стосується ефективності цього методу, то все залежить від того, у який спосіб його використовує учитель.