Взаємозв’язок екологічної та економічної політики держави

25 Березня, 20145:43 am

0


Взаємозв’язок екологічної та економічної політики держави

Екологічні проблеми за останні п’ять десятиліть викликали безліч питань з приводу взаємозв’язку між економічним розвитком і навколишнім середовищем.

Багато держав докладають всі зусилля для розв’язання локальних екологічних проблем і покращують своє найближче оточення, так як планета стає менш придатною для життя. Фундаментальні екологічні проблеми, такі як руйнування озонового шару, глобальний парниковий ефект і скорочення біологічного різноманіття, привели до сильної критики стратегій, які обрали країни для забезпечення економічного розвитку.

Історія економічного розвитку провідних індустріальних економік містить безліч протиріч, пов’язаних із завданнями поліпшення добробуту. Суперечності виникають в основному через серйозні прорахунки керівників та адміністраторів у відносинах між економічним розвитком, добробутом та якістю навколишнього середовища.

Дана ситуація дала розвиток руху за використання екологічно-чистих технологій та повторного використання речей шляхом їх реставрації. Часто такі підходи знаходять підтримку у сфері ремонту та будівництва. Наприклад, набагато економніше стане реставрація паркету за допомогою технології – циклевка доски. Також вона допоможе зберегти чистоту навколишнього середовища.

Фундаментальним чинником, який сприяє цій ситуації, є складна сама по собі природа концепції розвитку навколишнього середовища. Якщо країни світу досягають розвитку, яке є стійким у довгостроковій перспективі, ці взаємозв’язки повинні бути прийняті в розрахунок у проектуванні і здійсненні будь-якого виду людської діяльності.

Комплексність навколишнього середовища і зростаючі екологічні проблеми вимагають перебудови взаємин між економічним розвитком та забезпеченням екологічної якості. Загальна економічна ситуація має значний вплив на діяльність екологічних суб’єктів. Екологічна політика піддається особливому тиску в періоди спаду, а також зацікавлена ​​в економічному розвитку і може мати перевагу в глобальній ринковій економіці.

Прагнення до економічного зростання і розвитку в процесі експлуатації і переробки природних ресурсів в товари з плином часу принесли значної шкоди якості навколишнього середовища. Наслідки мають економічну та екологічну природу.

З економічної точки зору, виснаження основних природних ресурсів, таких як сира нафта, вода і ліс, представляють серйозну небезпеку в майбутньому в випадку неприйняття відповідних заходів.

З екологічної точки зору надмірне використання запасів природних ресурсів призвело до зменшення біологічного різноманіття і завдало шкоди системі підтримки життя. Також величезна кількість відходів домогосподарств є джерелом великого ризику для здоров’я.

Промисловий розвиток у провідних країнах світу є основною причиною забруднення планети. Процес індустріалізації в цих країнах пояснюється надмірною експлуатацією світових запасів природних ресурсів. Також збільшився вміст газів, що викликають парниковий ефект, внаслідок згоряння палива, зменшення лісових масивів і пов’язане з цим збільшення вмісту двоокису вуглецю.

Екологічні та економічні витрати, які несуть розвинені країни, повинні бути хоча б зведені до мінімуму, якщо неможливе їх повне уникнути, шляхом прагнення до економічного зростання і завданню забезпечення високої якості навколишнього середовища. Це вимагає формулювання і виконання як короткострокових, так і довгострокових стратегій.

Використання та видобуток наявних ресурсів повинні бути оптимізовані способом, який не викликає структурних дисбалансів в сировинній базі. Крім того, процес розвитку повинен забезпечити рівність у розподілі багатства серед населення.

Літературні джерела:

Баранова A.C., Шкарупа Є.В. Вплив екологічних факторів на економічне зростання. // “Економічні проблеми сталого розвитку” (21-25 квітня 2008 р.). – Том І. – Суми, Вид-во СумДу, 2008. – 201 c.