Яку інформацію дає код міжгалузевих нормативних актів з охорони праці?

4 Лютого, 20101:45 pm

0


Яку інформацію дає код міжгалузевих нормативних актів з охорони праці?

Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) — це правила, Стандарти, норми, положення» інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими або галузевими.

Міжгалузевими називаються принципи, що діють відразу в кількох галузях права. Більшість принципів мають міжгалузевий характер, бо більш-менш одноманітно виражені в нормах кількох галузей.

До них належать принципи судоустрою, судочинства (цивільного, господарського, кримінального) і правового стану осіб, які беруть участь у процесі.

Це, зокрема, такі:

  • незалежність суддів і підкорення їх тільки законам;
  • здійснення правосуддя тільки судом;
  • рівність прав учасників судового розгляду;
  • всебічність, повнота й об’єктивність з’ясування обставин справи;
  • ніхто не може бути суддею у власній справі;
  • усність, безпосередність, безперервність, гласність процесу;-
  • національна мова судочинства;
  • доступність судового захисту та багато інших.

Міжгалузевими принципами є такі принципи, як «дозволено все, що не заборонено законом», а також «дозволено тільки те, що прямо дозволено законом, все інше заборонено», які відповідають загально-дозволеному і дозволено-заборонному типам правового регулюванню.

Загально дозволена спрямованість характерна для циклу галузей, зі змісту яких випливає, що громадяни і юридичні особи можуть займатися будь-якою діяльністю не забороненою законом.

Водночас діяльність органів держави базується на дозволено-заборонному принципі, бо здійснюється відповідно до їх компетенції в рамках адміністративного, криміналістичного і процесуального Циклу галузей і побудована на забороні виходити за її межі.

Державний міжгалузевий нормативний акт про охорону праці — це ДНАОП загальнодержавного користування, дія якого поширюється на всі підприємства, установи, організації народного господарства України незалежно від їх відомчої (галузевої) належності та форм власності.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.