Забезпечення економічного зростання з дотриманням світових екологічних норм

24 Березня, 201410:35 am

0


Забезпечення економічного зростання з дотриманням світових екологічних норм

Одним з найбільш значущих економічних показників є рівень добробуту. На сьогоднішній день стає очевидним, що даний показник залежить не тільки від обсягів споживання, а також і від якості навколишнього середовища. Будь-яка теорія економічного зростання включає в себе питання довгострокового зміни добробуту.

У зв’язку з обмеженістю деяких природних ресурсів сталий розвиток може йти в розріз з можливими шляхами найбільш ефективного розвитку економічних систем. Ефективне використання ресурсів сьогодні позбавляє майбутні покоління можливості використовувати їх у своїх інтересах.

Більшість вчених-економістів донедавна пов’язували економічне зростання в основному з накопиченням фізичного капіталу. Сталий розвиток у цьому контексті, на їх думку, трактується як деяка бажана сталість у стані навколишнього середовища та її економічних функцій. У зв’язку з цим поняття слабкої та сильної стійкості набули широкого поширення.

Слабка стійкість передбачає зменшення природного капіталу з часом і його перехід в інші форми капіталу. Сильна стійкість вимагає збереження обсягу природного капіталу на постійному рівні. У другому випадку передбачається наявність якихось замінників спадної природного капіталу.

Для реалізації концепції сильної стійкості людство стикається з наступними двома проблемами : по-перше, поновлювані ресурси повинні добуватися в такій кількості, в якому їх може регенерувати природа, по-друге, рівень викидів шкідливих речовин не повинен перевищувати здатність природного середовища до самоочищення.

В нашій країні останніми роками відбувається процес виходу сфери житлового будівництва з кризового стану. В цей час є великий попит на будівельні матеріали, меблі на двері, тому вітчизняні виробники намагаються дотримуватися світових екологічних стандартів. Чудовим прикладом для наслідування є діяльність компанії, яка виробляє сучасні двері, ось для прикладу їх веб сайт: двери Марио Риоли.

Для невідновних ресурсів проблема стоїть ще гостріше, тому що вони не можуть добуватися нескінченно. Однак, як зауважують деякі вчені, виснаження запасів даних ресурсів ще не означає що добробут людини також буде спадати, а деякі види ресурсів і зовсім не будуть чинити на нього вплив.

Проте концепція сильної стійкості має ряд значних переваг перед концепцією слабкої стійкості на увазі наступних причин: невідомо, наскільки нагромаджений людиною капітал в змозі замінити його природний аналог; існує так звана асиметрія між різними видами ресурсів, яка означає, що не всі види невідновлюваних ресурсів можуть бути замінені створеними людиною аналогами ; ніхто на даний момент не може дати оцінку можливим наслідкам виснаження природного капіталу.

Концепція сильного сталого розвитку повинна застерегти людство від надмірного використання ресурсів, однак наведені фактори ще не означають, що сильна стійкість з’явиться панацеєю від можливих екологічних катастроф.

У підсумку можна зробити висновок, що зміна рівня добробуту не завжди залежить від рівня виснаження природних ресурсів, однак проблема зменшення добробуту в майбутньому залишатиметься відритій в силу прямої або непрямої дії природного середовища на людський капітал.

Літературні джерела:

Могиленець Т.В., Горобченко Д.В. Добробут, економічне зростання і сталий розвиток. // “Економічні проблеми сталого розвитку” (21-25 квітня 2008 р.). – Том І. – Суми, Вид-во СумДу, 2008. – 201 c.