Забезпечення умов творчості для вітчизняних спеціалістів

24 Травня, 201511:02 am

0


Забезпечення умов творчості для вітчизняних спеціалістів

Актуальність підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері вищої освіти у наш час не викликає сумніву, бо без вирішення даної проблеми не представляється можливим ефективне функціювання держави і забезпечення потреб суспільства.

Для вирішення сучасних соціально-економічних проблем принципове значення має створення умов, що сприяють творчому розвитку науки, бо нерідко створюються штучні перешкоди на шляху творчого розвитку науки можуть стати лише причиною гальмування суспільного і державного розвитку.

У справі створення умов, що сприяють творчому розвитку науки, важливу роль покликана грати акредитація докторських освітніх програм, що функціюють в університетах і в інших навчально-наукових установах.

У зв’язку з проблемою акредитації докторських освітніх програм, особливо важливою необхідністю є існування – наявність – розумних і справедливих критеріїв акредитації цих програм, які не тільки не сприятимуть створенню штучних обмежень на шляху творчого розвитку науки, а, навпаки, будуть служити лише творчому розвитку науки , бо, як зазначають експерти наука, яку поставили в певні рамки, не може розвиватися.

Обмеження творчості, і, в тому числі, обмеження наукової, інтелектуальної творчості в наших умовах є просто злочином проти перспектив нашої країни.

Академічний персонал повинен мати на користуватися своїми правами – без втручання здійснювати навчання, дослідження, творчу діяльність та публікацію наукових праць, відвідувати потрібні наукові заходи або відправлятися на освіту в Європі, в рамках освітньої програми самостійно визначати зміст навчальних програм, методи і засоби навчання.

Надання цих прав є невідкладним завданням особливого значення для нашої країни.

Виходячи з усього вищевикладеного, логічно випливає, що в процесі державно управління особливу необхідність набуває вирішення проблем ефективного поєднання централізму і самостійності у сфері вищої освіти для вітчизняних студентів та наукових працівників, з тим, щоб рішення даної проблеми сприяло творчому розвитку науки та підготовці висококваліфікованих – творчо мислячих – фахівців-особистостей, здатних активно і плідно брати участь в управлінні суспільством і державою.

Літературні джерела:
Мехрішвілі Теона Йосипівна. Державне управління та сфера вищої освіти: проблеми ефективного поєднання централізму і самостійності і необхідність їх невідкладного вирішення. // Сучасні проблеми державного та муніципального управління. – К.: Академія муніципального управління, Ч.2, 2015. – 168 с.