Загальнометодичні основи трудового навчання

Вересень 23rd, 20141:03 pm

0


Загальнометодичні основи трудового навчання

Трудове навчання в старших класах школи передбачає опанування учнями системи технічних знань, умінь і навичок, практичне оволодіння трудовими операціями. Воно здійснюється, як правило, у формі групових занять у навчальних цехах, на дільницях промислових підприємств, у шкільних і міжшкільних иавчально-виробничих майстернях.

Виробнича практика учнів здійснюється в процесі їх безпосередньої активної участі у виробничій діяльності базового підприємства. Основним завданням початкового етапу навчання є міцне і свідоме опанування учнями передбачених програмою трудових навичок і знань, необхідних для успішного виконання на підприємствах і будовах нескладних робіт за спеціальністю.

На цьому етапі учні, як правило, опановують знання в процесі виконання робіт, що передбачені програмою трудового навчання.

Завдання трудового навчання:

– розширити і вдосконалити професійні навички і знання учнів;

– привчити застосовувати набуті знання на практиці;

– допомогти опанувати передову техніку і технологію виробництва, високопродуктивні методи праці.

Форми організації трудового навчання значною мірою залежать від конкретних умов базового підприємства.

Воно може здійснюватись індивідуально на робочих місцях, у передових виробничих бригадах, а з деяких спеціальностей – на окремо виділених дільницях, агрегатах учнівськими бригадами або групами. На цьому етапі учні безпосередньо включаються у виробничий процес на робочих місцях.

За цих умов особливе значення має їх трудова дисципліна, почуття відповідальності, участь у житті підприємства, в соціалістичному змаганні за піднесення продуктивності праці, за якість продукції.

Успіх трудового навчання на цьому етапі значною мірою залежить від добору керівників-інструкторів, які виділяються з числа інженерно-технічного персоналу – підприємства чи висококваліфікованих робітників, забезпечення кожного учня відповідним робочим місцем, інструментом, матеріалом тощо.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто