Зарубіжні правові механізми покращення системи державного управління

24 Травня, 20158:36 am

0


Зарубіжні правові механізми покращення системи державного управління

У дослідженні проблем податкової системи особливе значення має аналіз проблем альтернативного аудиту, бо їх рішення має сприяти захисту прав платників податків.

Разом з тим, проблеми альтернативного аудиту та його значущості для захисту прав платників податків не приділяється належна увага. Таким чином, особливої ​​уваги заслуговує механізм альтернативного аудиту для захисту прав платників податків, бо правове регулювання податкової системи має служити захисту прав платників податків і, в кінцевому рахунку, реалізації інтересів народу, так як верховенство в суспільстві і в державі має служити саме інтересом народу.

Для створення та ефективного функціонування істинно людського суспільства і держави, а, відповідно, для реалізації інтересів людини – для реалізації інтересів народу – принципове значення має критичний аналіз проблеми верховенства закону в суспільстві і в державі, яка (проблема верховенства закону) в сучасній науці і в сучасній політиці фактично вважається вирішеною, справедливість якої (справедливість рішення цієї проблеми) нібито не підлягає сумніву.

Отже, судження тут йде лише про те, кому чи чому має належати верховенство в суспільстві і в державі, що має принципове науково-теоретичне, політичне і практичне значення, і що безпосередньо пов’язано з проблемою захисту прав, свобод та інтересів кожної людини. Отже, альтернативний аудит є важливим механізмом вдосконалення податкової системи, бо він – як правовий механізм – необхідний для захисту прав платників податків.

Зазначене питання актуальне, бо дуже часто порушення прав та інтересів платників податків та їх невдоволення викликають саме заходи, що проводяться податковими органами під час податкового контролю.

У зв’язку з цим особливо важливо відзначити, що альтернативний аудит є одним з важливих правових механізмів захисту прав платників податків, оскільки функціонування альтернативного аудиту абсолютно необхідно саме з метою захисту прав та інтересів платників податків.

Таким чином, необхідно ефективне використання механізму альтернативного аудиту та його подальше вдосконалення. Виходячи з усього вищевикладеного, логічно підтверджується, що функціонування альтернативного аудиту являє собою один з найбільш ефективних правових механізмів у процесі децентралізації державного управління.

Літературні джерела:

Габісонія І.Т.. Податкова система і альтернативний аудит в процесі децентралізації державного управління. // Сучасні проблеми державного та муніципального управління. – К.: Академія муніципального управління, Ч.1, 2015. – 264 с.