Завдання та функції міліції

Червень 20th, 20101:33 pm

0


Завдання та функції міліції

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ МІЛІЦІЇ

Міліція в Україні – це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Правовою основою діяльності міліції є Конституція України, закони України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 p., «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 p., Положення про Міністерство внутрішніх справ, затверджене Указом Президента України від 17 жовтня 2000 p., та інші нормативно-правові акти.

Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України, виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції.

Міліція складається з підрозділів:

–    кримінальної міліції;

–    міліції громадської безпеки;

–    транспортної міліції;

–    державної автомобільної інспекції;

–    міліції охорони;

–    спеціальної міліції.

На території України забороняється створення військових або інших збройних формувань, не передбачених законодавством України.

Керівництво всією міліцією здійснює Міністр внутрішніх справ України, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.

Інші керівники нижчестоящих органів внутрішніх справ признаиа-ються Міністерством внутрішніх справ. Органи Міністерства внутрішніх справ на місцях зобов’язані один раз на рік звітуватися перед відповідними радами про стан боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку.
Права і обов’язки міліції визначені Законом «Про міліцію».

Міліція зобов’язана:

–    забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок,

–    виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини;

–    приймати і реєструвати заяви і повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення;

–    виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень;

–    розшукувати осіб, які вчинили злочин;

–    забезпечувати безпеку дорожнього руху;

–    забезпечувати громадський порядок під час проведення масових заходів та ін.

Міліції надається широке коло прав:

–    вимагати від правопорушників припинення правопорушень;

–    викликати громадян і службових осіб у справах про злочини у визначених законом випадках;

–    затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту та ін.

Міліція забезпечує право на юридичний захист та інші права затриманих і взятих під варту осіб, не пізніше як через 24 години повідомляє про їх місцеперебування близьким родичам, адміністрації за місцем роботи чи навчання, вживає заходів до надання їм медичної та іншої допомоги. Законні вимоги працівників міліції є обов’язковими для виконання громадянами та посадовими особами.

У випадках і порядку, передбачених Законом «Про міліцію», міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

Застосуванню сили, спеціальних засобів повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть бути застосовані, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.

Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, окрім випадків вчинення ними групового нападу чи збройного опору.

Особовий склад міліції формується з працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції і яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції. На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. Особам, прийнятим на службу, може бути встановлено іспитовий строк до одного року. Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше засуджувалися за вчинення злочину.

Нагляд за додержанням законності в діяльності міліції здійснює Генеральний прокурор України та підлеглі йому прокурори.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.