Зміст фізичної підготовки та виховання молоді в системі скаутського руху

18 Травня, 20119:18 am

0


Зміст фізичної підготовки та виховання молоді в системі скаутського руху

Зміст фізичної підготовки та виховання молоді в системі скаутського руху

Скаутинг, як і будь-яке молодіжне об’єднання, намагається задовольнити основні потреби підростаючого покоління. Засновником скаутингу став лорд Беден Паул на початку XX ст. З того часу скаутський рух набрав сили й ім’я його засновника широко відоме тепер кожному з багатьох скаутів у всьому світі.
У період зародження скаутський рух визначився як неформальна організація, бо існував поза сталою навчально-виховною системою, і поступово став організованим інститутом, що сформулював свою виховну мету й окреслив напрямки діяльності, спрямовані на залучення певного кола учасників. Характеристикою скаутського руху є те, що він застосовує глобальний підхід у вихованні молоді. Він визначає те, що може зробити свій особливий внесок у вихованні молоді [1].

 

Глобальний підхід у скаутингу передбачає розгляд особистості як складно організованої істоти. її індивідуальність формується через взаємодію   різних   аспектів   діяльності   особистості   (фізичної, розумової,   емоційної,   суспільної  та  духовної)  та  взаємодії  із зовнішнім світом. Тому скаутинг ставить собі за мету розвиток цілісної особистості та намагається стимулювати її в усіх аспектах. Він визнає, що всі аспекти діяльності молоді  взаємопов’язані, а їх розвиток може відбуватися тільки в результаті урізноманітнення їх видів та включення ситуації емоційних співпереживань та набуття досвіду. Виходячи з цього, розвивати цілісну індивідуальність як унікальну особистість можна лише враховуючи її власний ритм зі спалахами росту в одних аспектах та періодами низької активності в інших.    Скаутський    рух    намагається   допомогти    особистості використовувати свої здібності найповніше задля розкриття всього свого  потенціалу.   Крім   цього,   він  допомагає  молодій людині розглядати себе як  частину світу та розвивати  в неї почуття належності   до   нього.   Молодь   потребує   взаємодії   зі   світом, можливості вносити свій вклад у цей світ, а все це забезпечується діяльністю скаутингу [2].

 

Скаутський рух намагається внести свій вклад у повний розвиток потенціалу молоді на основі кількох ідей або цінностей та співвідносно з чітко визначеною виховною методикою. Для цього організація висуває кожній молодій людині особливу виховну пропозицію. Вона не є порожньою оболонкою, яку кожен наповнює в залежності від своїх бажань та переконань. Виховну пропозицію не можна прийняти або відхилити частково. Якщо пропозиція прийнята, вона стає обов’язковою для цієї людини. Скаутінг можна вважати успішним, коли людина залишає його з позитивним ставленням до життя.
Скаутинг як освітньо-виховний рух у своїй діяльності використовує активні методи фізичного розвитку особистості. Фізичному вихованню як складовій частині загального виховання, спрямованій на зміцнення здоров’я, загартування, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та умінь, належить одне з провідних місць у діяльності скаутської організації. Цьому присвячені всі скаутські заходи, які дуже добре впливають на зміцнення молодого організму. Скаути використовують найбільш різноманітні фізичні вправи: стрибки, біг, лазіння, плавання, метання, підтягування та ін. Але успіхи у фізичному розвитку скаутів можливі лише тоді, коли є комплексна програма фізичного удосконалення дитини та застосовуються усі зусилля, щоб її реалізувати. М’язова активність тіла грає не останню роль у житті дитини. Стрибки, біг, рухливі ігри сприяють роботі всієї складної системи людського організму. Ці сили, а точніше рівень прояву фізичних здібностей, залежить від віку, власне активності людини та особливостей її біологічної будови. Усе це скаутський лідер зобов’язаний знати та враховувати при складанні планів заходів групи, застосувати свої знання у стосунках з кожним членом групи

 

Отже, можна сказати, що цілеспрямованість, уміння не відступати перед труднощами та боротися до кінця, жагу перемогти та інші якості, настільки потрібні та корисні кожному, виховує скаутинг, у програмах якого закладається спрямованість на активний спосіб життя, який стає потребою для всіх його членів.

Ніна Данелюк
Науковий керівник – викл. Мандрик М.В.

Використана література:
1. Ярова Л.О. Самовиховання дітей та підлітків у системі Скаутингу. -Кіровоград, 2000. 117 с.
2. Ярова Л.О. Скаутинг як педагогічна система // Трибуна. – 1998. -№5, 6, 29, 30.