Значення інноваційних досліджень для сучасних транснаціональних корпорацій

21 Вересня, 20152:56 am

0


Значення інноваційних досліджень для сучасних транснаціональних корпорацій

Корпоративний сектор економіки розвивається у глибокому взаємозв’язку з продуктивними силами, що вийшли на якісно новий рівень розвитку.

Технології у сфері ІТ і комунікацій, біотехнології, нанотехнології та інші новітні досягнення людства формують матеріальну базу для розвитку нового типу виробничих відносин.

Відбуваються якісні зміни в характеристиці самого процесу виробництва, його організації, у відносинах між учасниками ринку, модифікується корпоративний устрій, цілі і умови ведення бізнесу.

У цих умовах отримує подальший розвиток система маркетингу, створення і управління якої стає невід’ємною частиною діяльності сучасної корпорації. У середньому корпорації високорозвинених економік виділяють до 15% прибутку на дослідження ринків, оскільки від ефективності маркетингової діяльності залежить їх конкурентоспроможність.

Постійно зростаюча роль маркетингу в процесі управління конкурентоспроможністю корпорацій викликає необхідність дослідження самої природи цього виду діяльності, яка трансформується в міру наростання соціальних і технічних перетворень в сучасних умовах розвитку суспільства.

Аналіз діяльності великих корпорацій дає можливість виявити головні тенденції розвитку маркетингу, який протягом усього XX століття зазнав еволюцію від ринкового інструменту до форми економічної діяльності соціо-гуманістичної спрямованості.

Маркетинг – це щось більше, ніж просування товарів і послуг на ринок. Фірмі необхідно отримувати інформацію про потреби покупця для того, щоб розробити і запропонувати йому необхідне. Можна сказати, що з цього періоду орієнтація на виробництво в стратегії діяльності конкурентоспроможної корпорації початку XX століття змінюється орієнтацією на споживача.

Елементи творчої активності з вивчення ринку знайшли відображення в концепції інтенсифікації комерційних зусиль, і все більше розвивалися в наступних концепціях – маркетингу та соціально-етичного маркетингу, широко висвітлених у науковій і навчальній літературі.

Таким чином, в умовах економіки, що трансформується спостерігається зміна орієнтації стратегії корпорацій з споживача на створення інновацій.

Невід’ємними атрибутами діяльності сучасної корпорації стає турбота про людей, забезпечення атмосфери довіри, створення умов для постійного навчання, перепідготовки та мотивації для самореалізації.

Перші прояви цього процесу виражені в корпоративній соціальній відповідальності, яка з року в рік все більше стає необхідністю довгострокового функціонування корпорації. Поступово формується інститут корпоративного громадянства, метою якого є задоволення всіх зацікавлених сторін. Корпорації беруть активну участь у соціальних проектах та стимулюють розвиток науки, оскільки висококваліфіковані фахівці це їхнє майбутнє. У таких умовах у вітчизняних спеціалістів з’являється краща можливість отримати вищу освіту в Європі завдяки karandash.ua і знайти можливість працювати у передових корпораціях.

Маркетинг, таким чином, в процесі управління конкурентоспроможністю сучасної корпорації, орієнтований не на вивчення потреб споживачів, а на розуміння образу їхнього життя. Головну роль у цьому процесі відіграють новітні інформаційні та комунікаційні технології, які створюють платформу для обміну інформацією між виробниками і споживачами. Останні десятиліття грань в цих відносинах піддається розмиття, оскільки споживач відіграє безпосередню роль у створенні нових цінностей. Так, в процесі брендо-формування проявляється лояльність споживачів до певної торгової марки, яка завоювала їх довіру.

Літературні джерела:

Кораблінова І.І. Маркетингова складова процесу управління конкурентоспроможністю сучасної корпорації. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”, 25-27 березня. – СНУ, 2010.