Значення кваліфікації персоналу для інвестиційної діяльності компанії

Січень 30th, 201511:54 am

0


Значення кваліфікації персоналу для інвестиційної діяльності компанії

Під час оцінки ефективності інвестиційного проекту, крім методів з урахуванням фактору часу, передбачається визначити вплив реалізації проекту на її фінансовий стан за допомогою наступних фінансових показників:

1) коефіцієнтів ліквідності;

2) показників платоспроможності;

3) коефіцієнтів оборотності;

4) показників рентабельності.

Деякі автори у своїх роботах відзначають, що перераховані показники (коефіцієнти) ніяк не характеризують ефективність інвестиційного проекту і, по суті справи, є аналіз кредитоспроможності позичальника, а не оцінку ефективності інвестиційного проекту.

Однак треба зазначити, що за своїм змістом рентабельність – це показник ефективності діяльності організації, в процесі складання перспективних планів розвитку плануються як показники рентабельності, так і показники ефективності використання ресурсів, в тому числі і коефіцієнти оборотності.

В економічній літературі фінансова стійкість оцінюється з двох позицій – залежно від джерел фінансування (пасив), тобто структури капіталу, і забезпечення фінансування поточної діяльності організації.

Для акціонерних товариств основною гарантією кредиторів та інвесторів є їх фінансова стійкість, яка забезпечується в першу чергу за рахунок статутного капіталу, а надалі за рахунок ефективного управління інвестиційною, операційною та фінансовою діяльністю організації. Забезпечити таку діяльність без висококваліфікованих спеціалістів та консультацій практично неможливо. Тому є велика потреба в залученні інвесторів до навчальних семінарів, більш детально про які можна дізнатися за адресою в мережі Інтернет: http://3tl.com.ua/.

Фінансова стійкість і інвестиційна привабливість залежать від можливостей організації збільшити вартість чистих активів в довгостроковій перспективі, що дозволить залучати потенційних акціонерів для отримання додаткових коштів на розширення сфери діяльності.

Підвищення або зниження вартості чистих активів залежить не тільки від вкладеного інвестиційного капіталу в активи організації, а й від ефективності використання акціонерного капіталу в цілому. Залучені кошти повинні забезпечувати підвищення рентабельності активів. У такому випадку забезпечуються не тільки виплати зобов’язань перед кредитними організаціями, але і приріст чистого прибутку.

Реалізація інвестиційного проекту впливає і на рівень ліквідності організації. Фінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів за рахунок власних коштів призводить до вилучення капіталу з обороту, що може знизити ліквідності активів, а від рівня ліквідності залежить платоспроможність підприємства.

Таким чином, реалізація інвестиційного проекту призведе до підвищення фінансової рентабельності, ліквідності та платоспроможності організації, так і до деякого зниження фінансової стійкості. В цілому інвестиційний проект призведе до поліпшення фінансового стану організації, тому його можна рекомендувати до реалізації.

Літературні джерела:

Л.Х. Рзаева, А.Х. Рзаєв, Сиздикова Д.І., Ламбекова А.Н.. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 325 с.