Значення позакласного читання та факультативних курсів навчання

8 Жовтня, 20147:06 am

0


Значення позакласного читання та факультативних курсів навчання

Навчальним планом школи передбачені факультативні курси.

Консультації в’язкові навчальні заняття, які проводяться в позаурочний час і ставлять своїм завданням розширення загальнонаукового і культурного рівня учнів, вивчення ними додаткової спеціальності.

Факультативні курси будуються з урахуванням бажання та індивідуальних нахилів учнів, їх інтересів у галузі науки, техніки, мистецтва, фізкультури і спорту.

Доцільно організувати факультативне вивчення, наприклад, електро- і радіотехніки, хімії полімерів, астрофізики, окремих галузей рослинництва і тваринництва або другої іноземної мови, машинопису, стенографії, бібліотечної справи, рахівництва, живопису, музики, художньої гімнастики, окремих видів легкої атлетики чи спортивних ігор і т. д.

Консультація дає змогу вчителеві виявити прогалини в знаннях учнів, вказати їм на ті моменти, які потребують особливої їх уваги, вона виховує в учнів самоконтроль, критичну оцінку своїх знань, умінь і навичок.

Консультуючи, не варто відразу давати готові відповіді на запитання учнів. Бажано спочатку за допомогою перевірних запитань виявити, чого учень не розуміє, в чому у нього дійсно є утруднення, а потім пояснити йому ті моменти, яких він справді не знає.

Позакласне читання – це педагогічно організоване читання творів вітчизняних, зарубіжних письменників і зразків народної творчості, які не ввійшли в читанки для початкових класів та в програму з літератури для 5-8 і 9-10 класів середньої школи.

Позакласне читання художньої літератури поглиблює знання, розширює кругозір учнів, виховує любов до книги, розвиває літературний смак, ознайомлює з творчою лабораторією письменника, вчить самостійно читати і розуміти твір.

У восьмирічній школі для занять з позакласного читання відводяться спеціальні години. На цих заняттях обговорюється одна або кілька книжок, об’єднаних загальною темою, наприклад: «Наші улюблені літературні герої», «Життя учнів школи» та ін.

У старших класах середньої школи на матеріалі позакласного читання будуються узагальнюючі лекції, доповіді учнів у літературних гуртках, проводяться читацькі
семінари тощо.

Існують різноманітні форми організації позакласного читання:

– колективне обговорення прочитаного, диспути, випуск літературних бюлетенів з відзивами про книжки, видання літературних журналів, альманахів;
– проведення читацьких семінарів, написання нарисів колективом літературного гуртка; організація літературних вечорів та ін.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто