Значення позаурочної навчальної роботи учнів

Липень 7th, 20145:57 am

0


Значення позаурочної навчальної роботи учнів

Позаурочна навчальна робота – це цілеспрямовані заняття, які проводяться в позанавчальний час і мають на меті розширити і поглибити знання, уміння й навички учнів, розвинути їх індивідуальні здібності і нахили, задовольнити інтереси та забезпечити розумний відпочинок. Позаурочні форми організації навчальної роботи, яка включає систему освітніх і виховних заходів, є важливим доповненням навчального процесу.

Наближення школи до життя, посилення її зв’язків з виробництвом збагачує зміст не тільки уроку, а й усієї системи позакласних навчальних занять.

Позаурочна робота, організована відповідно до освітніх і виховних завдань школи, сприяє піднесенню якості засвоєння знань з основ наук і техніки, набуванню учнями трудових умінь і навичок, є одним з важливих засобів подолання невстигання учнів, виховання свідомого ставлення до навчання.

Позаурочна робота є важливим засобом підготовки учнівської молоді до життя і праці, бо розширює загальнонауковий, технічний кругозір учнів.

Залежно від віку, рівня розвитку учнів, типу школи організаційні форми і методи позаурочної роботи дуже різноманітні.

Вона включає:

а) організацію предметних загальноосвітніх, технічних, сільськогосподарських, краєзнавчих та інших гуртків;

б) факультативні заняття, практикуми, самостійну роботу учнів у кабінетах, лабораторіях, читальнях тощо;

в) проведення технічних і агрономічних конференцій;

г) масову роботу з учнями: проведення доповідей, бесід, лекцій, зустрічей із видатними людьми;

д) різні види індивідуальної роботи з учнями – читання книжок, заняття технікою, мистецтвом тощо.

Позаурочна навчальна робота будується з урахуванням вимог навчальної програми школи, інтересів і бажань учнів різного віку, рівня їх розвитку і спирається на самодіяльність і активність. Правильно організована позаурочна навчальна робота сприяє розвитку всебічної практичної діяльності і творчої активності учнів, є важливим фактором формування їх особистості.

Позаурочною навчальною роботою керує вчитель, спираючись на учнівський актив та учнівські організації.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто