Значимість інформаційних технологій у діяльності сучасних компаній

22 Липня, 201312:44 pm

0


Значимість інформаційних технологій у діяльності сучасних компаній

У силу об’єктивних відмінностей існує різниця між управлінням компанією в нашій країні і за кордоном. Основна відмінність – у більш вузькій спеціалізації співробітників західних фірм. Вітчизняні компанії переймають досвід управління бізнесом, починаючи найчастіше зі зміни структури керівництва і перейменування посад на західний манер.

У своїй роботі ми вивчили стратегічну значимість інформаційних технологій та ролі CIO (Chief Information Officer) та ІТ-директора в зарубіжних і вітчизняних компаніях. З цією метою розглянуті питання стратегічного управління ІТ в організаціях, вивчена роль CIO як топ-менеджера компанії в сфері ІТ, виявлені цілі і завдання роботи CIO, розглянуті лінії кар’єри CIO в професійному і соціальному плані, встановлені подібність і відмінності змісту та організації діяльності українських і зарубіжних CIO.

З багатьох питань наші ІТ-директори солідарні з закордонними CIO в оцінці ролі і завдань ІТ в структурі корпоративного управління, але по ряду позицій є істотні відмінності. Діяльність ІТ-директора в Україні зазвичай розуміється як забезпечення роботи техніки та мереж. Ці фахівці мають технічну освіту, але не завжди підготовлені до роботи менеджера. При цьому у них набагато ширший функціонал, ніж у зарубіжних CIO.

Завдання CIO – придбання інформаційних технологій, необхідних бізнесу для функціонування, він працює більше з людьми, ніж з технікою. Це управлінець, який взаємодіє з підлеглими, керівниками, постачальниками і споживачами ІТ-послуг, організуючий роботу з інформацією, причому ІТ відіграють у цьому допоміжну роль. CIO діє як організатор, без участі ІТ, розбирається в юриспруденції, управлінні фінансами та аналітиці, але не обов’язково глибоко – в інформаційних технологіях. У розробленій нами компетентнісної моделі сучасних ІТ-менеджерів це відображено.

Аналіз наявних з даної проблеми матеріалів дозволяє зробити висновок про те, що більшість українських компаній, замінивши назву посади ІТ-директори на CIO, нічого не змінюють ні в змісті, ні в характері адміністрування. Але компанії, орієнтовані на зовнішні ринки і впровадження інновацій, працюють по західній системі. Істотний прогрес у цьому в ІТ-компаній, змушених конкурувати із Заходом.

Але роль CIO важлива для будь-якої компанії, незалежно від її роду діяльності, і потенційно кожна організація опиниться перед необхідністю введення функції CIO, чиї кар’єрні перспективи потенційно можуть розвиватися до CPO (Chief Prossesing Office), який розробляє і впроваджує модель роботи з інформацією.